כיצד תורם פירוק רכבים לסביבה?

פירוק של רכבים

כאשר רכבך הישן נמסר למגרש המתמחה בפירוק רכבים, מיועדים חלקי הרכב השונים למגוון שימושים ומטרות. מדובר בהליך יעיל למדי הלוקח בחשבון כיצד להפיק תועלת מרבית בכל אחד מרכיביו של הרכב ולהפחית במידה רבה את הנטל הסביבתי הכבד הנוצר מגרוטאות רכבים…